Ochrana spotrebiteľaOdstúpenie od zmluvy - ako je možné od zmluvy odstúpiť?

Odstúpenie od zmluvy – ako je možné od zmluvy odstúpiť?

Podpísali ste niečo, s čím vlastne nesúhlasíte? Súhlasili ste s kúpou, ale zmenili ste názor? Chcete odstúpiť od takejto zmluvy? Nebojte sa, ak ste sa našli v nasledujúcich situáciách, zákon vás vie v určitých prípadoch ochrániť. Prečítajte si, ako odstúpenie od zmluvy funguje a ako je možné od zmluvy odstúpiť.

Odstúpenie od zmluvy

Na začiatok treba spomenúť, že každý z účastníkov zmluvy, je oprávnený sa v zmluve ochrániť pred odstúpením od zmluvy. Takáto ochrana sa najčastejšie zabezpečuje vo forme odstupného, čiže určitej finančnej sankcie – peňažnej pokuty. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia sa najčastejšie rieši ak je tovar chybný, alebo v inom množstve, ako bolo dohodnuté v zmluve, ktorú ste uzavreli. V niektorých prípadoch je možné avšak odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu. Takýto prípad si rozoberieme nižšie.

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Ochrana spotrebiteľa hovorí jasne. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorá je uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Aké sú informácie o odstúpení od zmluvy, ktoré musí predávajúci poskytnúť? Informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zároveň musí poskytnúť spotrebiteľovi aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak predávajúci, neposkytol spotrebiteľovi informácie včas, ale niekedy v čase do 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť a informoval zákazníka. Ak predávajúci neinformoval zákazníka ani dodatočne, lehota na odstúpenie vyprší po roku a 14 dňoch.

Potrebujete sa poradiť?
Využite právnu poradňu Verdikto. Odpoveď advokáta obdržíte do 24 hodín.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ako od kúpnej zmluvy odstúpiť? Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy vo vyššie vysvetlenej lehote a to nasledovne – ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Ak bola dohoda uzavretá písomne, je taktiež potrebné od nej odstúpiť v písomnej forme, čiže najčastejšie vo forme už spomínaného formulára.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od kúpnej zmluvy

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov – a to rovnakým spôsobom ako použil kupujúci pri kúpe. Ak majú kupujúci aj predávajúci záujem o iný spôsob platby, môžu sa tak dohodnúť. 

Povinnosti kupujúceho pri odstúpení od kúpnej zmluvy

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má povinnosť vrátiť takýto tovar až po tom, čo mu predávajúci vráti peniaze.

Kedy od zmluvy nemôžete odstúpiť? 

Existujú aj prípady, kedy od zmluvy odstúpiť nemôžete. V takomto prípade je predajca povinný vás o tom informovať. Najčastejšie ide o prípady, kedy sú predmetom kúpy veci vytvorené na mieru, presne pre kupujúceho, alebo ak ide o tovar, ktorého cena sa veľmi rýchlo mení.

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články