ÚvodTagyBezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Rozvod manželstva – ako prebieha a čo je dobré vedieť?

Rozvod manželstva, napriek tomu, že je nežiaducim javom, je súčasťou našich životov a stretávame sa s ním pomerne často. Je preto potrebné mať na...

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) – čo je súčasťou?

Manželstvo je veľmi špecifický inštitút. Keď sa uzavrie manželstvo, zo zákona z toho vyplýva mnoho práv a povinností. Jednou z vecí, ktoré po uzavretí...

Žiadosť o rozvod manželstva (vzor 2022)

Rozpad manželstva je náročnou životnou etapou. Ak sa postupnému rozpadu manželského spolužitia už nedá zabrániť, prichádza do úvahy ako možné východisko návrh na rozvod...

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY