ÚvodTagyNájom bytu

Nájom bytu

Výpoveď z nájmu – ako správne postupovať?

Uzavretím nájomnej zmluvy na byt vzniká medzi nájomcom a prenajímateľom vzťah, na základe ktorého prislúchajú obom zmluvným stranám ako práva, tak aj povinnosti. Jedným...

Nájomná zmluva – zmluva o nájme bytu (vzor 2023)

Väčšina z nás si pojem „nájomná zmluva“ spája výlučne s nájmom bytu, ale v skutočnosti je tento pojem omnoho komplexnejší a širší. Podstatou nájomnej zmluvy je vznik záväzkového...

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY