DedičstvoVydedenie - zákonné podmienky a dôvody vydedenia

Vydedenie – zákonné podmienky a dôvody vydedenia

Dedenie je neľahká vec, pretože sa vždy spája so smrťou blízkej osoby. Dediť sa môže zo závetu, ak bol spísaný, alebo zo zákona, v prípade kedy závet nebol spísaný, alebo bol spísaný neplatný závet. Ako dedičské konanie prebieha si môžete prečítať v článku Dedenie – Ako prebieha dedenie zo závetu a ako zo zákona? V dnešnom článku sa však zameriame na tému vydedenia, ako vydedenie funguje a aké môžu byť dôvody vydedenia.

Vydedenie

Aj ak je uzavretý závet, osoba, ktorá ho uzatvára nemá úplnú slobodu v tom, komu čo zanechá. Slovenský právny systém pozná neopomenuteľných dedičov, ktorí musia dediť. Zákon hovorí jasne – maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Takéto dedenie sa týka detí a vnúčat. To, koľko tvorí ich zákonný podiel záleží od toho, koľko ich je a koľko je ďalších účastníkov dedičského konania. Čo ak ale máte vážny dôvod na to, aby ste nechceli, aby nejaký váš potomok nededil? Práve v tom, vám vie pomôcť už vyššie spomínané vydedenie.

Vydedenie detí

Vydediť potomka môžete, ak sú splnené určité zákonné predpoklady. Nie je potrebné aby boli splnené všetky predpoklady naraz, stačí aby bol splnený aspoň jeden. V právnom žargóne sa tomu hovorí, že podmienky nemusia byť splnené kumulatívne. Aké sú tieto podmienky? Potomka môžete vydediť ak vám v rozpore s dobrými mravmi neposkytol potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch. Taktiež môžete svojho potomka vydediť ak o vás trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, alebo ak bol váš potomok odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka. Posledný dôvod, prečo môžete niekoho vydediť je, ak trvalo vedie neusporiadaný život – čiže ak má dlhodobo problém s alkoholom, je drogovo závislý, alebo je závislý na hazardných hrách. 

Forma vydedenia

Vydedenie musí mať určitú formu. Tak ako aj závet, aj prejav vašej vôle niekoho vydediť musí mať písomnú formu. Nie je potrebné aby bolo vydedenie spísané samostatne, stačí aj ak bude spísané tam, kde ste spísali aj svoju poslednú vôľu, váš závet. Vydedenie musí obsahovať dôvod, to prečo ste svojho potomka vydedili. Ak niekoho vydedíte, podiel, ktorý by inak mal zdediť sa rozráta medzi ostatných.  Ak niekoho vydedíte, ale zmeníte svoj názor a nechcete aby bola daná osoba vydedená, vydedenie môžete aj odvolať. Je to možné napísaním odvolania vydedenia, nového závetu, alebo zničením predchádzajúceho vydedenia.

Potrebujete sa poradiť?
Využite právnu poradňu Verdikto. Odpoveď advokáta obdržíte do 24 hodín.

Kedy je váš potomok vydedený automaticky?

Existujú aj špecifické prípady, kedy sa váš potomok ani nekvalifikuje na to dediť, čiže je na dedenie nespôsobilý. Zo zákona je automaticky nespôsobilí na dedenie ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti tomu, po kom mal dediť, alebo voči manželovi alebo deťom osoby, po ktorej mal dediť. Taktiež je automaticky z procesu dedenia vylúčený ten, kto sa dopustí zavrhnutia hodného konania proti prejavu poslednej vôle zosnutého – čiže ak by niekto roztrhal závet, alebo sa voči prejavenej vôli hanlivo vyjadroval. Takéto vylúčenie je možné aj zvrátiť. Zvrátiť to môže iba osoba, po ktorej sa bude dediť a to odpustením. Je dôležité podotknúť, že odpustiť sa môžu len činy, ktoré sa už stali (čiže nie je možné odpustiť niečo čo sa ešte nestalo a len sa stane). Ak sa už takýto čin odpustí, nie je avšak možné následné odvolanie odpustenia. Čiže ak sa čin odpustí, osoba, ktorá spáchala daný čin už dediť určite bude.

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články