ZamestnanieVýpoveď v skúšobnej dobe (vzor 2022)

Výpoveď v skúšobnej dobe (vzor 2022)

Či už ste v pozícii zamestnanca a začínate v novom zamestnaní alebo ste v pozícii zamestnávateľa, ktorý prijíma nového zamestnanca, v pracovnej zmluve pravdepodobne narazíte na tzv. Skúšobnú dobu. Zamestnanec si v skúšobnej dobe vyskúša, či mu práca vyhovuje a zamestnávateľ si naopak overí, či sa zamestnanec na danú pozíciu hodí. Ak niečo nie je v poriadku, pracovný pomer je možné v skúšobnej dobe ukončiť. Čo však musí byť splnené, aby bola výpoveď v skúšobnej dobe (resp. slovami zákona skončenie pracovného pomeru) platná?

Ukončenie pracovného poměru

Pracovný pomer možno skončiť podľa §59 Zákonníka práce nasledovne: 

  1. dohodou 
  2. výpoveďou 
  3. okamžitým skončením 
  4. skončením v skúšobnej dobe 

Skúšobná doba

Prečo vlastne máme skúšobnú dobu a ako vyzerá? Skúšobná doba umožňuje zamestnávateľovi zistiť, či ste na danú prácu vhodný kandidát a zároveň môže zamestnanec zistiť, či je pre neho daná práca to, čo chce naozaj robiť.

Podľa Zákonníka práce (§ 45) skúšobnú dobu možno dohodnúť len v pracovnej zmluve a na maximálne tri mesiace, pričom nie je možné ju predlžovať. Pri vedúcom pracovníkovi, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti alebo je člen štatutárneho orgánu je skúšobná doba najviac šesť mesiacov. Táto dohoda musí mať výlučne písomnú formu. Ak by bola dohodnutá inak, napr. ústne, bola by neplatná. Rovnako by bola neplatná aj v prípade, ak by sa pracovná zmluva písomne uzavrela až po vzniku pracovného pomeru.

Výpoveď v skúšobnej dobe

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ alebo zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe dokonca aj s tehotnou ženou, alebo matkou po pôrode. Takéto ukončenie pracovného pomeru nesmie súvisieť s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Aj v tomto prípade musí byť toto ukončenie pracovného pomeru vykonané písomne, písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa musí doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Nie ste si istí, či môžete dať zamestnancovi výpoveď, prípadne aký výpovedná dôvod využiť? Poraďte sa s advokátom a predídete možnej neplatnosti výpovede.

Výpoveď v skúšobnej dobe
V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ alebo zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu.

Uplynutie skúšobnej doby a uplynutie doby pracovného pomeru – v čom sa líšia?

Ak riadne dohodnutá skúšobná doba uplynie, pracovný pomer trvá automaticky naďalej. V prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov u toho istého zamestnanca sa skúšobná doba nesmie dohodnúť viackrát. Ukončenie skúšobnej doby je sprevádzané jej vyhodnotením. V mnohých spoločnostiach sa to deje oficiálne, pomocou špeciálnych formulárov, za prítomnosti nadriadeného a často aj zástupcu HR. Hodnotíte zamestnávateľ a taktiež zamestnanec. Ukončenie skúšobnej doby môže byť aj príležitosť na prehodnotenie platového ohodnotenia.

V tomto sa líši uplynutie skúšobnej doby a uplynutie doby pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú. U pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú, po jej uplynutí pracovný pomer netrvá automaticky ďalej a končí sa. V prípade, ak zamestnanec pokračuje ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, a musí sa uzavrieť nová zmluva na dobu neurčitú.

Výpoveď v skúšobnej dobe (vzor 2022)

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

Ďalší článokVýpoveď dohodou (vzor)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články