ZamestnanieVýpoveď dohodou (vzor)

Výpoveď dohodou (vzor)

Jednou z možností ukončenia pracovného pomeru je dohoda o skončení pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V praxi býva táto možnosť chybne označovaná ako výpoveď dohodou.

Ukončenie pracovného pomeru

Ukončenie pracovného pomeru nie je nikdy príjemná záležitosť. Často sa s ňou spája stres, neistota a rôzne právne problémy. 

Pracovný pomer možno skončiť podľa §59 Zákonníka práce nasledovne: 

  1. dohodou
  2. výpoveďou 
  3. okamžitým skončením 
  4. skončením v skúšobnej dobe

Zákonník práce taktiež upravuje skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu a ukončenie pracovného pomeru cudzinca.

Výpoveď dohodou

V nasledovnom texte si povieme niečo bližšie o prvom spôsobe ukončenia pracovného pomeru, a tým je, výpoveď dohodou, přesnejšie ukončenie pracovného pomeru dohodou. Toto ukončenie je pravdepodobne najpríjemnejšou formou ukončenia pracovného pomeru, pretože je založené na dohode oboch strán, teda zamestnanca aj zamestnávateľa. Pri dohode o skončení pracovného pomeru ide o dvojstranný právny úkon. Je prejavom vôle zamestnávateľa a zamestnanca. Na dohodu platia primerané ustanovenia o právnych úkonoch, to znamená, že na oboch stranách dohody musí ísť o vážny, slobodný a určitý prejav vôle bez omylu.

Najväčšou výhodou ukončenia pracovného pomeru dohodou je, že necháva priestor na dohodnutie podmienok. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na ukončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dokonca ani nie je potrebné určiť presný dátum, ale ukončenie pracovného pomeru dohodou môže byť naviazané na splnenie konkrétnej pracovnej úlohy, alebo na ukončenie konkrétneho projektu. Takéto ukončenie pracovného pomeru sa najčastejšie využíva v prípade, kedy zamestnanec potrebuje skončiť pracovný pomer a nechce z nejakých dôvodov pristúpiť na výpovednú dobu jedného mesiaca (alebo viacerých mesiacov, záleží ako to upravuje prislúchajúci paragraf Zákonníka práce).

Nie ste si istí, či môžete dať zamestnancovi výpoveď, prípadne aký výpovedná dôvod využiť? Poraďte sa s advokátom a predídete možnej neplatnosti výpovede.

Výpoveď dohodou
Jednou z možností ukončenia pracovného pomeru je dohoda o skončení pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ako funguje?

Náležitosti dohody o skončení pracovného pomeru

Síce sa jedná o dohodu, ale táto dohoda o skončení pracovného pomeru musí byť uzatvorená vždy písomne. Ak by nebola uzavretá písomne – takáto dohoda sa považuje za neplatnú. Toto je jedna z troch podmienok, ktoré musia byť dodržané v dohode o ukončení pracovného pomeru. Mimo týchto podmienok sa môžu obe strany dohodnúť ako chcú (v medziach zákona samozrejme).

Ďalšia podmienka pre dohodu o ukončení pracovného pomeru, ak si to zamestnanec vyžiada, je uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru. Najčastejšie si o to zamestnanec požiada ak sa jedná o ukončenie dohodou, ktorá bola iniciovaná zamestnávateľom, ktorý z určitých dôvodov nechcel/nemohol riešiť túto situáciu výpoveďou a riešil to radšej dohodou. Možné dôvody takejto situácie sú napríklad keď sa ruší alebo premiestňuje miesto výkonu práce a zamestnanec s tým nesúhlasí, ak sa zamestnanec stane nadbytočným, alebo ak vzhľadom na jeho zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V takomto prípade prislúcha zamestnancovi aj odstupné, ktoré sa odvíja od dĺžky doby trvania pracovného pomeru a dohody medzi ním a zamestnávateľom.

Posledná podmienka, ktorá musí byť dodržaná je, že zamestnanec musí vydať kópiu dohody o skončení pracovného pomeru zamestnancovi.

Je dôležité taktiež spomenúť, že ak sa jedná o ukončenie pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom, zamestnávateľ je povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu. 

Aj napriek tomu, že ukončenie pracovného pomeru je problematická záležitosť pre zamestnávateľa a aj zamestnanca, komunikáciou a úprimnosťou sa dá vyhnúť nečakaným problémom. Vďaka transparentnosti a obojstrannému súhlasu je dohoda o ukončení tou najkompromisnejšou možnosťou ukončenia pracovného pomeru.

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články