ZamestnanieVýpoveď zo strany zamestnanca (vzor 2022)

Výpoveď zo strany zamestnanca (vzor 2022)

Výpoveď zo strany zamestnanca a všeobecne ukončenie pracovného pomeru môže byť nepríjemnou záležitosťou. Pripravili sme pre vás preto zhrnutie všetkých podstatných náležitostí, ktoré musia byť splnené, aby všetko prebehlo hladko.

Ukončenie pracovného pomeru

V rámci slovenských zákonov, podľa §59 Zákonníka práce sa môže pracovný pomer skončiť nasledovne: 

  1. dohodou
  2. výpoveďou 
  3. okamžitým skončením 
  4. skončením v skúšobnej dobe

Výpoveď zo strany zamestnanca

V tomto článku si rozoberieme druhú, jednostrannú možnosť skončenia pracovného pomeru – výpoveď. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec (výpoveď zo strany zamestnanca). Tak ako aj pri ukončení pracovného pomeru dohodou, výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená, inak je neplatná. 

Zákon vníma zamestnanca ako slabšiu stranu, čo v praxi znamená, že zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Nemusí to nijako odôvodniť ani podložiť, jediné čo musí byť dodržané je písomná forma výpovede a jej doručenie.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Pokiaľ ide o zamestnávateľa, okrem toho, že výpoveď musí mať písomnú formu a byť doručená, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce – presnejšie v §63 Zákonníka práce. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Je taktiež dôležité spomenúť, že dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. V prípade, kedy by zamestnávateľ chcel výpoveď odvolať, takýto akt nie je možné spraviť bez vedomia a súhlasu zamestnanca. Odvolanie výpovede (ako aj jej potvrdenie) musí byť vždy urobené písomne. 

Výpoveď môže dať zamestnávateľ len z niekoľkých konkrétnych dôvodov:

  1. ak zamestnávateľ ruší svoju podnikateľskú činnosť / jej časť, alebo ak ju premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce
  2. ak sa zamestnanec stane nadbytočným – pokiaľ ide o túto možnosť, zamestnávateľ nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto alebo prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca
  3. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu
  4. ak zamestnanec nespĺňa predpisy na výkon dohodnutej práce, alebo neuspokojivo plní pracovné úlohy (a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil)
  5. pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Nie ste si istí, či môžete dať zamestnancovi výpoveď, prípadne aký výpovedná dôvod využiť? Poraďte sa s advokátom a predídete možnej neplatnosti výpovede.

Výpoveď zo strany zamestnanca

Výpovedná doba

Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, zamestnávateľ má nárok na výpovednú dobu. Pracovný pomer sa skončí až po ukončení výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. V prípade, že zamestnanec pracoval u zamestnávateľa najmenej jeden rok a menej ako päť rokov ku dňu doručenia výpovede, jeho výpovedná doba sú dva mesiace. Zamestnanec má nárok na výpovednú dobu v lehote troch mesiacov, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej päť rokov.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa a odstupné

Po výpovedi (ktorá bola iniciovaná zamestnávateľom z vyššie spomínaných dôvodov) pripadá zamestnancovi aj ďalší benefit, a tým je, odstupné. Výška odstupného sa odvíja od konkrétneho prípadu, avšak vo všeobecnosti to funguje takto. Ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, má nárok na odstupné vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Ak zamestnanec odpracoval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, jeho odstupné bude vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu. V prípade odpracovaných aspoň desiatich a menej ako dvadsiatich rokov, pripadá mu odmena trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Na odmenu vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku má nárok, ak jeho pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov.

Kedy nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď?

V niektorých prípadoch ale zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď. Medzi tieto dôvody patrí napríklad to, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz (s výnimkou prípadu kedy si tento úraz spôsobil sám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok). Ďalšia doba, kedy zamestnankyňa nemôže dostať výpoveď je ak je tehotná. Zamestnanec/zamestnankyňa nemôžu dostať výpoveď ani ak sú na rodičovskej dovolenke, alebo ak sa osamelý zamestnanec, alebo osamelá zamestnankyňa stará o dieťa mladšie ako 3 roky.

Aj napriek tomu, že výpoveď je jednostranný úkon a skoro vždy je pre druhú stranu nepríjemná (či sa už jedná o zamestnávateľa alebo zamestnanca), je potrebné vedieť vaše práva a povinnosti, aby sa tento úkon mohol uskutočniť v súlade so zákonom a ani jedna strana nebola ukrátená.

Výpoveď zo strany zamestnanca vzor 2022

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články