NehnuteľnostiDarovacia zmluva (vzor). Ako postupovať pri darovanie nehnuteľnosti?

Darovacia zmluva (vzor). Ako postupovať pri darovanie nehnuteľnosti?

Premýšľate o darovaní nehnuteľnosti? Či už ide o darovanie domu (darovacia zmluva na dom), darovanie bytu alebo darovanie pozemku, darovanie je právny akt, ktorý so sebou obnáša určité práva a povinnosti. Zjednodušene povedané, darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva nehnuteľnosť obdarovanému a ten nehnuteľnosť ako dar prijíma.

Darovacia zmluva

Darovanie každej nehnuteľnosti (dom, byt, pozemok,…) musí byť vyhotovené na základe darovacej zmluvy. Darovacia zmluva musí mať písomnú formu. Podpis zmluvných strán, ktoré sa na zmluve nachádzajú, musia byť úradne (notársky) overené. POZOR – vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda na základe darovacej zmluvy, nadobúda sa až zapísaním do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho odboru okresného úradu o jeho povolení. Ak sa chcete dozvedieť viac o zmluvách alebo právach a povinnostiach týkajúcich sa presunu vlastníckeho práva, kliknite tu.

Darovacia zmluva na dom 

Aj napriek tomu, že sa bude dom len darovať a nepredáva sa, darca je povinný pri ponuke nehnuteľnosti upozorniť na vady, o ktorých vie. V prípade, že má nehnuteľnosť vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený nehnuteľnosť vrátiť. Takáto darovacia zmluva na dom musí byť samozrejme uzavretá písomne a musí obsahovať opis darovanej veci – v tomto prípade opis domu, pozemku a príslušenstiev nachádzajúcich sa v dome.

Darovacia zmluva na byt

Darovacia zmluva, predmetom ktorej je darovanie bytu, je trochu komplikovanejšia. Dôvodom tejto komplikácie je fakt, že pedmetom darovania je byt, ktorý je súčasťou spoločného priestoru paneláku. Takáto zmluva musí obsahovať popis bytu a aj popis nebytového priestoru, vymedzenie plochy bytu, číslo vchodu a popis vybavenia nebytového priestoru. Musí taktiež obsahovať vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu bytového a nebytového priestoru. 

Darovacia zmluva na pozemok

Podobne ako aj pri ostatných darovacích zmluvách, aj v tomto prípade musí byť zmluva uzavretá písomne a musí obsahovať popis pozemku a to, čo sa na ňom nachádza. Ak by to náhodou neuvádzala, platí všeobecné pravidlo, že s pozemkom sa daruje aj všetko čo je k nemu pevne pripevnené. Ďalšou vecou, na ktorú si treba dať pozor je, či nie je súčasťou pozemku vecné bremeno. Či nemusíte strpieť niekoho prechod cez tento pozemok, či mu nehrozí zosuv, alebo či sa na ňom nenachádzajú stĺpy verejného osvetlenia alebo podobné veci, ktoré by vám mohli znepríjemniť budúce používanie daného pozemku. 

Dane pri darovacej zmluve na nehnuteľnosť

Predmetom dane z príjmu nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním. Keďže darca obdarovanému bezplatne prenecháva vec a obdarovaný ju bezplatne prijíma, nie je čo zdaniť. Ak však nehnuteľnosť predáte, alebo začnete dosahovať príjem z jej prenájmu, potom tento zisk z predaja alebo príjem z prenájmu už bude zdanený.

Darovacia zmluva na dom vzor 2022

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články