Rodinné právoŽiadosť o rozvod manželstva (vzor 2022)

Žiadosť o rozvod manželstva (vzor 2022)

Rozpad manželstva je náročnou životnou etapou. Ak sa postupnému rozpadu manželského spolužitia už nedá zabrániť, prichádza do úvahy ako možné východisko návrh na rozvod manželstva. V tomto článku sa dozviete, kde je možné návrh podať a čo všetko musí žiadosť o rozvod manželstva obsahovať.

Rozvod manželstva

Rozvod je vždy náročná záležitosť. Takýto krok by mal byť vždy dostatočne premyslený a naplánovaný. Ak ste sa už pre takýto akt rozhodli, poďme sa pozrieť na to, aké sú Vaše možnosti a povinnosti z právneho hľadiska. Piata hlava Zákona o rodine hovorí jasne – k zrušeniu manželstva môže dôjsť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. V takomto prípade súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. 

Ak sa v manželstve, ktoré sa rozvádza, nachádzajú maloleté deti, je to vždy jedna z najzásadnejších otázok, ktorá sa pri rozvode rieši. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Posudzuje sa tu záujem rodičov, schopnosť postarať sa o dieťa a financie. Možností je tu veľa – od dohody manželov (kedy súd len písomne potvrdí takúto dohodu), až po súdom nariadené opatrovanie. Rodičia môžu mať dieťa v striedavej starostlivosti (dieťa v takomto prípade nemusí nutne tráviť rovnaký čas s oboma rodičmi, súd môže určiť aj rôznu dĺžku starostlivosti) alebo v starostlivosti len jedného rodiča (v takomto prípade bude druhý platiť alimenty). 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Ďalšou otázkou sú financie. Okamihom uzavretia manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Majetok, ktorý manželia nadobudli počas trvania manželstva, teda v čase od jeho vzniku do jeho zániku, je spoločným majetkom oboch manželov a hovoríme, že patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva (to znamená, že patrí obom). Do bezpodielového majetku teda neparí majetok nadobudnutý pred manželstvom. Do bezpodielového majetku taktiež nepatrí majetok získaný dedičstvom a majetok získaný darom. Manželia by sa na rozdelení majetku po rozvode mali primárne dohodnúť, inak sa aplikuje ustanovenie § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. 

Je taktiež dôležité spomenúť, že manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Rozhodli ste sa, že podáte návrh na rozvod manželstva a radšej by ste všetko nechali na skúsených advokátoch? Vyberte si svojho advokáta na webe Verdikto.sk, najväčším vyhľadávači advokátov v Slovenskej a Českej republike.

Žiadost o rozvod manželstva

Žiadosť o rozvod manželstva – čo musí obsahovať?

Ako vyzerá požiadanie o rozvod? Návrh podáte na miestnom okresnom súde v mieste Vášho trvalého bydliska. Súdny poplatok (kolok) za návrh na rozvod manželstva je v súčasnosti v hodnote 66 EUR (33 EUR ak sa podá elektronicky). Návrh na rozvod musí obsahovať: osobné údaje vás a partnera, doklady a listiny, informácie o manželstve. Ak ste zároveň aj rodičmi neplnoletých detí, z návrhu musí byť zrejmé, ako si predstavujete starostlivosť o ne.

Súhlas oboch manželov s rozvodom manželstva nie je v zmysle zákona o rodine nevyhnutný. Je teda možné manželstvo rozviesť aj v prípade, ak jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí. Paradoxom je, že aj ak je tento súhlas obojstranný, sud takéto manželstvo nemusí rozviesť. Súd v konaní o rozvode manželstva musí skúmať narušenie vzťahov manželov. Súhlas alebo nesúhlas s rozvodom manželstva má priamy vplyv na posúdenie vzťahu manželov a vie urýchliť celý spor. Pre súd legitímne dôvody na rozvod sú: neuvážené uzavretie manželstva, alkoholizmus, nevera, násilie alebo iné nezhody.

Žiadosť o rozvod manželstva vzor 2022

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články